Pro investory

Zhodnocení roku 2023 ve Fondu Českých korporátních dluhopisů

Vážení investoři,

dovolte mi, abych Vám představil pravidelný přehled výkonnosti a perspektiv našeho fondu, a sdílel s Vámi naše očekávání pro nadcházející rok.

Minulý rok byl pro trh s firemními dluhopisy v České republice plný výzev, ale také příležitostí. Ekonomické a politické faktory, včetně vysokých úrokových sazeb České národní banky a globálních makroekonomických trendů, měly významný dopad na trh dluhopisů. Přesto se náš fond dokázal přizpůsobit měnícím se podmínkám a využít příležitostí, které trh nabídl.

Naše portfolio se dále rozkročilo a využilo hned několika příležitostí v oblastech jako je energetika, pojišťovnictví, držba nemovitostí nebo zdravotnictví. Tedy obory, které vnímáme dlouhodobě jako stabilní a velmi zajímavé. Tento trend bude v tomto roce pokračovat.

V dalších letech dluhopisové fondy svým investorům přinesou nadprůměrné zisky, protože po mnoha letech jsme v situaci, kdy na trhu vládnou vysoké úrokové sazby, které čeká jejich snižování. Tento efekt se velmi pozitivně propíše do výsledků fondu a přineseme tak investorům zajímavé zhodnocení, na které byli zvyklí spíše investoři ve fondech akciových.

Do konce roku 2024 plánujeme doručit našim investorům zhodnocení kolem 8 %. V případě výrazného snížení základních úrokových sazeb ze strany ČNB pak až 10 %.

Jsme si vědomi, že investování do dluhopisů nese svá specifika, kdy poslední léta byla výnosově spíše hubená. Věříme ale, že naše odborné znalosti a zkušenosti nám umožní navigovat fond úspěšně v nadcházejícím roce s o to zajímavějšími výsledky. 

Děkujeme Vám za Vaši důvěru a těšíme se na další spolupráci.


S pozdravem

Martin Dočekal

– Zakladatel fondu

Výnos fondu za posledních 12 měsíců
0 %
Očekávaný roční výnos
0 %
Výnos fondu od založení
0 %
Investice

Portfolio fondu

Níže naleznete seznam firem, do nichž fond investuje, včetně dalších povinností, které firma vůči fondu musí plnit

RSBC Holding je česká investiční skupina s téměř 25letou historií a aktivy v hodnotě 8 miliard korun.

Webové stránky společnosti

Dluhopis: Splatnost 5 let / 2027

Výnos pro fond: 10 % p.a.

Povinnosti firmy vůči fondu: Omezení na realitní větev skupiny, hodnota maximálního zadlužení 80 %.

Portfolio fondu

Je založeno na následující logice

  • Stabilní základ – jedná se o dluhopisy silných, stabilních firem, které mají nadprůměrnou výši majetku či zajištění dluhopisů. Takové dluhopisy tvoří většinu portfolia fondu a nabízí nižší výnos, ale vytváří potřebnou stabilitu a bezpečí pro investory.
  • Ověřené dluhopisy – tvoří zhruba třetinu objemu fondu. Jsou to dluhopisy, které jsou na trhu běžně k dispozici, ale splnily přísná kritéria výběru. Tato kritéria jsou tvořena zejména ekonomikou protistrany a ošetřením rizik. Tyto dluhopisy nabízejí ideální poměr rizika a výnosu.
  • Spekulativní pozice – jsou dluhopisy a zápůjčky zpravidla na kratší dobu či firmám a projektům, které řeší nějaký problém. Typově třeba developerský projekt, který potřebuje financování na dobu vyřízení povolení. Tyto instrumenty tvoří minimální část portfolia (do 10 %), avšak vytváří zisk v dvojciferných hodnotách. Díky tomu může fond přinášet nadprůměrné zhodnocení.
0 % p.a.
Očekávaný čistý výnos
0 % TER
Nákladovost
0 roky+
Investiční horizont
0 +
Minimální investice
Co by vás mohlo zajímat

Základní informace o fondu

Název

Fond Českých korporátních dluhopisů SICAV, a.s.

ISIN

CZ0008044385

Minimální investice

1 000 000 Kč

Datum registrace

1. 10. 2019

Typ fondu

Fond pro kvalifikované investory

Co můžete očekávat

Investiční informace

Obhospodařovatel

CODYA investiční společnost, a.s.

Sídlo společnosti

Bělehradská 858/23, Vinohrady, 120 00 Praha 2

Očekávaný čistý výnos

7 - 8 % p.a.

Nákladovost TER

2,5 % (odhad)

Investiční horizont

3 roky

Správa fondu

Ostatní informace

Administrátor

CODYA investiční společnost, a.s.

Depozitář

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Auditor

APOGEO Audit, s.r.o.

Valuační poradce

Grant Thornton Valuations a.s.

Chcete se stát investorem nebo zjistit více informací?
Kontaktujte nás!