Pro investory

Zhodnocení za 2Q 2022

Krátký komentář k aktuálním výsledkům

Poslední rok je pro dluhopisové fondy velmi náročný. Prudký růst sazeb ze strany ČNB prakticky vymazal výnosy, které portfolio fondu přineslo.

Na tuto skutečnost se však díváme optimisticky. Dluhopisy vždy patřily ke konzervativním nástrojům. Ve chvílích nejistoty na finančních trzích jakou dnes zažíváme jsou klidným přístavem, který čeká světlá budoucnost. 

Na delším horizontu totiž opět dojde ke snížení úrokových sazeb a poté se investoři mohou těšit na opravdu nadprůměrné zhodnocení. Výnosový cíl zůstává na úrovni 20-25 % na tříletém investičním horizontu. Svými dosavadními výsledky patří Fond Českých korporátních dluhopisů k nejlepším dluhopisovým fondům na trhu. 

Martin Dočekal

– Zakladatel fondu

0 %
Výnos fondu za r. 2021
0 %
Výnos fondu za r. 2020
0 %
Výnos fondu od založení
Investice

Portfolio fondu

Níže naleznete seznam firem, do nichž fond investuje, včetně dalších povinností, které firma vůči fondu musí plnit

Výstavba a provoz bioplynové stanice na biologicky rozložitelný komunální odpad.

Webové stránky společnosti

Dluhopis ISIN: CZ0003525909

Výnos pro fond: 7,9 % p.a.

Povinnosti firmy vůči fondu: stejná výše vlastních zdrojů jako je výše dluhu (50 mil. Kč), vytvoření speciálního bankovního účtu pro účely krytí závazků z dluhopisů s danými minimálními zůstatky, určené technologické a ekonomické parametry, závazek k finančním výsledkům.

Portfolio fondu

Je založeno na následující logice

  • Stabilní základ – jedná se o dluhopisy silných, stabilních firem, které mají nadprůměrnou výši majetku či zajištění dluhopisů. Takové dluhopisy tvoří většinu portfolia fondu a nabízí nižší výnos, ale vytváří potřebnou stabilitu a bezpečí pro investory.
  • Ověřené dluhopisy – tvoří zhruba třetinu objemu fondu. Jsou to dluhopisy, které jsou na trhu běžně k dispozici, ale splnily přísná kritéria výběru. Tato kritéria jsou tvořena zejména ekonomikou protistrany a ošetřením rizik. Tyto dluhopisy nabízejí ideální poměr rizika a výnosu.
  • Spekulativní pozice – jsou dluhopisy a zápůjčky zpravidla na kratší dobu či firmám a projektům, které řeší nějaký problém. Typově třeba developerský projekt, který potřebuje financování na dobu vyřízení povolení. Tyto instrumenty tvoří minimální část portfolia (do 10 %), avšak vytváří zisk v dvojciferných hodnotách. Díky tomu může fond přinášet nadprůměrné zhodnocení.
0 % p.a.
Očekávaný čistý výnos
0 % TER
Nákladovost
0 roky+
Investiční horizont
0+
Minimální investice
Co by vás mohlo zajímat

Základní informace o fondu

Název

Fond Českých korporátních dluhopisů SICAV, a.s.

ISIN

CZ0008044385

Minimální investice

1 000 000 Kč

Datum registrace

1. 10. 2019

Typ fondu

Fond pro kvalifikované investory

Co můžete očekávat

Investiční informace

Obhospodařovatel

CODYA investiční společnost, a.s.

Sídlo společnosti

Na příkopě 988/31, Staré Město, 110 00 Praha 1

Očekávaný čistý výnos

6 - 7 % p.a.

Nákladovost TER

2,5 % (odhad)

Investiční horizont

3 roky

Správa fondu

Ostatní informace

Administrátor

CODYA investiční společnost, a.s.

Depozitář

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Auditor

APOGEO Audit, s.r.o.

Valuační poradce

Grant Thornton Valuations a.s.

Chcete se stát investorem nebo zjistit více informací?
Kontaktujte nás!