Pro investory

Zhodnocení 1Q 2022

Krátký komentář k aktuálním výsledkům

Rok 2021 se pro nás stal relativně komplikovaný ve své druhé polovině, kdy se ČNB postupně začala zvyšovat základní úrokovou sazbu z 0,25 % až na 3,75 % ročně. K tomuto navýšení navíc došlo velice rychle, během méně než šesti měsíců.

Vzhledem k tomu, že ocenění našich dluhopisů je postaveno na valuačním modelu, tyto kroky tak negativně ovlivnily hodnotu našeho dluhopisového portfolia. Tento jev nemá nic společného s tím, zda dostáváme peníze od firem, jejichž dluhopisy jsme si koupili.

V praxi to znamená, že například dluhopis, který byl oceňován 1.1.2021 hodnotou 627 426 Kč má hodnotu 31.12.2021 hodnotu jen 570 084 Kč. A tento pohyb je tvořen čistě pohybem benchmarku, nikoliv tím, zda firma řádně platí své závazky nebo tím, že by se zhoršila její kvalita.

Současná doba vyšších úrokových sazeb nicméně nahrává tomu, abychom dosahovali vyšších výnosů u nových pozic v portfoliu, čehož bychom rádi v nadcházejících měsících využili. 

V letošním roce cílíme na výnos přesahující 4 %, ale pro minimální doporučený investiční horizont 3 roky cílíme na 6 – 7 % čistého zhodnocení pro naše investory. 

Martin Dočekal

– Zakladatel fondu

0 %
Výnos fondu za r. 2021
0 %
Výnos fondu za r. 2020
0 %
Výnos fondu od založení
Investice

Portfolio fondu

Níže naleznete seznam firem, do nichž fond investuje, včetně dalších povinností, které firma vůči fondu musí plnit

Výstavba a provoz bioplynové stanice na biologicky rozložitelný komunální odpad.

Webové stránky společnosti

Dluhopis ISIN: CZ0003525909

Výnos pro fond: 7,9 % p.a.

Povinnosti firmy vůči fondu: stejná výše vlastních zdrojů jako je výše dluhu (50 mil. Kč), vytvoření speciálního bankovního účtu pro účely krytí závazků z dluhopisů s danými minimálními zůstatky, určené technologické a ekonomické parametry, závazek k finančním výsledkům.

Portfolio fondu

Je založeno na následující logice

  • Stabilní základ – jedná se o dluhopisy silných, stabilních firem, které mají nadprůměrnou výši majetku či zajištění dluhopisů. Takové dluhopisy tvoří většinu portfolia fondu a nabízí nižší výnos, ale vytváří potřebnou stabilitu a bezpečí pro investory.
  • Ověřené dluhopisy – tvoří zhruba třetinu objemu fondu. Jsou to dluhopisy, které jsou na trhu běžně k dispozici, ale splnily přísná kritéria výběru. Tato kritéria jsou tvořena zejména ekonomikou protistrany a ošetřením rizik. Tyto dluhopisy nabízejí ideální poměr rizika a výnosu.
  • Spekulativní pozice – jsou dluhopisy a zápůjčky zpravidla na kratší dobu či firmám a projektům, které řeší nějaký problém. Typově třeba developerský projekt, který potřebuje financování na dobu vyřízení povolení. Tyto instrumenty tvoří minimální část portfolia (do 10 %), avšak vytváří zisk v dvojciferných hodnotách. Díky tomu může fond přinášet nadprůměrné zhodnocení.
0 % p.a.
Očekávaný čistý výnos
0 % TER
Nákladovost
0 roky+
Investiční horizont
0+
Minimální investice
Co by vás mohlo zajímat

Základní informace o fondu

Název

Fond Českých korporátních dluhopisů SICAV, a.s.

ISIN

CZ0008044385

Minimální investice

1 000 000 Kč

Datum registrace

1. 10. 2019

Typ fondu

Fond pro kvalifikované investory

Co můžete očekávat

Investiční informace

Obhospodařovatel

CODYA investiční společnost, a.s.

Sídlo společnosti

Na příkopě 988/31, Staré Město, 110 00 Praha 1

Očekávaný čistý výnos

6 - 7 % p.a.

Nákladovost TER

2,5 % (odhad)

Investiční horizont

3 roky

Správa fondu

Ostatní informace

Administrátor

CODYA investiční společnost, a.s.

Depozitář

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Auditor

APOGEO Audit, s.r.o.

Valuační poradce

Grant Thornton Valuations a.s.

Chcete se stát investorem nebo zjistit více informací?
Kontaktujte nás!