Výnos fondu:

za 3 měsíce: 0,46 % 
za 6 měsíců: 1,41 % 
za poslední rok (2020): 6,05 % 
od založení: 7,55 % 

Portfolio fondu:

Níže naleznete seznam firem, do nichž fond investuje, včetně dalších povinností, které firma vůči fondu musí plnit:

Organic Technology, dluhopis ISIN CZ0003525909, výstavba a provoz bioplynové stanice na biologicky rozložitelný komunální odpad. Výnos pro fond: 7,9 % p.a. 
Povinnosti firmy vůči fondu:

50,112 milionu CZK vlastních zdrojů, vytvoření speciálního bankovního účtu pro účely krytí závazků z dluhopisů s danými minimálními zůstatky, určené technologické a ekonomické parametry, závazek k finančním výsledkům.

SMV Invest, dluhopis ISIN CZ0003524423, realitní developer. Výnos pro fond: 6 % p.a.
Povinnosti firmy vůči fondu:

Kvartální finanční výkazy, tržní ocenění vlastněných nemovitostí, LTV bude do 80 %, podřízenost závazků vůči vlastníkovi a zákaz dividendy, ekonomické požadavky na daný projekt (vlastní zdroje, minimální ziskovost projektu).

Interpax Group, dluhopis ISIN CZ3524282, obchodník s bankovními pohledávkami zajištěnými nemovitostmi. Výnos pro fond: 6 % p.a. 
Povinnosti firmy vůči fondu:

Seznam všech vlastněných nemovitostí s hodnotou aktuálního tržního odhadu, zástavní práva, maximální zadlužení na úrovni 75 % (LTV).

PowerFuture, zápůjčka, splatnost 2023, údržba fotovoltaických elektráren pro velké hráče jako je Cypress Creek, ConEdison nebo Solarcity patřící do holdingu Tesla. Výnos pro fond: 10 % p.a. 
Povinnosti firmy vůči fondu:

Možnost předčasného splacení, zajištění osobním ručením majitele, pravidelné hlášení finančních výsledků, fond je hlavním finančním partnerem této firmy.

Lolotica, dluhopis, ISIN CZ0003526519, provoz restaurací v nákupním centru OC Nový Smíchov. Výnos pro fond: 7,5 % p.a. 
Povinnosti firmy vůči fondu:

Ručení společnosti další provozovnou, účelové využití prostředků na realizaci projektu, zákaz výplaty podílu na zisku a zákaz splácení půjček společníkovi, prokázání vynaložení stejného objemu jako investice fond FČKD, zřízení speciálního účtu pro krytí dluhopisových závazků.

Chcete se stát investorem nebo zjistit více informací? Kontaktujte nás

+420 739 233 282

info@dluhopisovyfond.cz

Upozornění

Český fond korporátních dluhopisů je fond kvalifikovaných investorů. Investorem fondu se může stát výhradně kvalifikovaný investor ve smyslu § 272 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech. V případě investice v rozmezí 1 000 000 CZK až 125 000 EUR posuzuje vhodnost takové investice pro investora obhospodařovatel nebo administrátor fondu. Investiční společnost upozorňuje investory, že hodnota investice do fondu může klesat i stoupat a návratnost původně investované částky není zaručena. Výkonnost fondu v předchozích obdobích nezaručuje stejnou nebo vyšší výkonnost v budoucnu. Investice do fondu je určena k dosažení výnosu při jejím střednědobém a dlouhodobém držení, a není proto vhodná ke krátkodobé spekulaci. Potenciální investoři by měli zejména zvážit specifická rizika, která mohou vyplývat z investičních cílů fondu, tak jak jsou uvedeny v jeho statutu. Investiční cíle se odráží v doporučeném investičním horizontu, jakož i v poplatcích a nákladech fondu.

Sdělení klíčových informací fondu (KID) a statuty fondů jsou k dispozici na vyžádání u správce fondu, CODYA investiční společnosti, a.s.https://www.codyainvest.cz/cs/info-pro-investory. Další důležité informace pro investory jsou k dispozici na https://www.codyainvest.cz/. V listinné podobě lze uvedené informace získat v sídle společnosti, O&M Asset Management, s.r.o., Na příkopě 988/31, Staré Město, 110 00 Praha 1.

Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nepředstavují návrh na uzavření smlouvy nebo veřejnou nabídku podle ustanovení občanského zákoníku. Pokud chcete být kontaktováni za účelem získání bližších informací o našich fondech a investování s nimi, prosím vyplňte a odešlete následující formulář.